2310517932 6972916982 - 6974755864 Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη johnkafas@gmail.com
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
 
 
 
 
 
 
Exintaris Kafas LTD
Εκτελωνιστικό Γραφείο | Θεσσαλονίκη
 
 
 
Η Τελωνειακή Αποταμίευση είναι ένα σημαντικό τελωνειακό καθεστώς που επιτρέπει στα εισαγόμενα εμπορεύματα να αποθηκεύονται σε εγκεκριμένους τελωνειακούς χώρους, γνωστούς ως "αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης," χωρίς να υπόκεινται σε δασμολογικές επιβαρύνσεις. Αυτό το καθεστώς επιτρέπει την αναστολή της καταβολής των τελωνειακών δασμών και φόρων μέχρι την χρονική στιγμή που τα εμπορεύματα θα εξέλθουν από την τελωνειακή αποθήκη για να διατεθούν στην αγορά για κατανάλωση ή άλλη χρήση.
 
 
 
Οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τη Τελωνειακή Αποταμίευση περιλαμβάνουν:
 
 
 
 
1) Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης
Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ μπορούν να αποθηκεύονται σε ειδικά εγκεκριμένους τελωνειακούς χώρους, γνωστούς ως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης. Αυτές οι αποθήκες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και να είναι εγκεκριμένες από τις τελωνειακές αρχές.
2) Αναστολή Δασμών και Φόρων
Κατά την περίοδο που τα εμπορεύματα βρίσκονται σε τελωνειακή αποθήκη, οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να καταβάλουν δασμούς ή φόρους που συνήθως θα εφάρμοζαν κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων στην ΕΕ.
 
 
3) Ευελιξία και Χρονικός Περιορισμός
Ο χρονικός περιορισμός για τη διατήρηση των εμπορευμάτων σε τελωνειακή αποθήκη είναι ευέλικτος και εξαρτάται από τις ανάγκες της επιχείρησης
4) Διαχείριση και Έλεγχος
Η διαχείριση των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης και ο έλεγχος των εμπορευμάτων παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών.
 
 
 
 

Η Τελωνειακή Αποταμίευση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειριστούν καλύτερα τον χρόνο και το κόστος της εισαγωγής των εμπορευμάτων τους στην ΕΕ, καθώς επιτρέπει την αναστολή των δασμολογικών επιβαρύνσεων μέχρι την στιγμή που τα προϊόντα θα πωληθούν στην αγορά.

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς ολη την διαδικασία για την αποταμίευση των εμπορευμάτων σας είτε στην τελωνειακή μας αποθήκη μας είτε σε άλλη εγκεκριμένη τελωνειακή αποθήκη καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται από το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 

johnkafas@gmail.com
 
 

2310517932 - 6972916982 - 6974755864
 
 

Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη