2310517932 6972916982 - 6974755864 Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη johnkafas@gmail.com
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
 
 
 
 
 
 
Exintaris Kafas LTD
Εκτελωνιστικό Γραφείο | Θεσσαλονίκη
 
 
 
Το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης (TRANSIT) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ διαφορετικών σημείων του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο βασικές κατηγορίες της κοινοτικής διαμετακόμισης είναι η εξωτερική διαμετακόμιση Τ1 και η εσωτερική διαμετακόμιση Τ2.
 
 
 
Εξωτερική διαμετακόμιση (Τ1)
Αφορά τη διακίνηση μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες ή διαμετακομίζονται μέσω αυτής χρησιμοποιούν αυτό το καθεστώς για να διασχίσουν την Κοινότητα και να φτάσουν σε άλλα σημεία της ΕΕ ή να εξάγονται προς τρίτες χώρες χωρίς να υπόκεινται σε δασμολογικές ή φορολογικές επιβαρύνσεις.
Εσωτερική διαμετακόμιση (Τ2)
Αφορά τη διακίνηση κοινοτικών εμπορευμάτων μεταξύ διάφορων σημείων της ΕΕ, αλλά μέσω χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Οικονομικής Συνεργασίας (ΕΖΕΣ) όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Αυτό το καθεστώς επιτρέπει τη διέλευση των εμπορευμάτων από αυτές τις χώρες χωρίς να υπόκεινται σε δασμολογικούς ελέγχους και επιβαρύνσεις.

 
 
 

Αναλαμβάνουμε για εσάς όλες τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει γρήγορα και με ασφάλεια η μεταφορά των εμπορευμάτων 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για οποιαδήποτε υποβολή τελωνειακού παραστατικού στον Τελωνείο το γραφείο μας χρειάζεται Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση μέσω του συστήματος ICISNET καθώς και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης EORI. Για πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 

johnkafas@gmail.com
 
 

2310517932 - 6972916982 - 6974755864
 
 

Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη