2310517932 6972916982 - 6974755864 Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη johnkafas@gmail.com
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
 
 
 
 
 
 
Exintaris Kafas LTD
Εκτελωνιστικό Γραφείο | Θεσσαλονίκη
 
 
Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την εξαγωγή εμπορευμάτων μέσα από επικοινωνία με τον πελάτη και την μεταφορική εταιρία προχωρώντας στην υποβολή διασάφησης εξαγωγής όπως και στην έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων.
 
 
 
Τα απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων στις Εξαγωγές

1. Πρωτότυπο εμπορικό τιμολόγιο εξαγωγής (Commercial Invoice)

2. Αναλυτικό Κιβωτολόγιο (Packing List)

3. Δελτίο αποστολής με παραλήπτη τον οίκο του εξωτερικού και παράδοση το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή .

 

Ανάλογα με τα προς εξαγωγή εμπορεύματα, μπορεί να απαιτούνται και κάποια επιπλέον πιστοποιητικά, για τα οποία αναλαμβάνουμε την έκδοση τους.

• Πιστοποιητικό φυτοϋγείας (Phytosanitary Certificate ).

• Πιστοποιητικό κτηνιάτρου (Veterinary Certificate).

• Πιστοποιητικό Υγείας (Health Certificate)

• Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin)

• Πιστοποιητικό EUR 1

• Πιστοποιητικό ATR

 
 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για οποιαδήποτε υποβολή τελωνειακού παραστατικού στον Τελωνείο το γραφείο μας χρειάζεται Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση μέσω του συστήματος ICISNET καθώς και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης EORI. Για πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 

johnkafas@gmail.com
 
 

2310517932 - 6972916982 - 6974755864
 
 

Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη