2310517932 6972916982 - 6974755864 Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη johnkafas@gmail.com
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
 
 
 
 
 
 
Exintaris Kafas LTD
Εκτελωνιστικό Γραφείο | Θεσσαλονίκη
 
 

Η εταιρία μας ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ ΚΑΦΑΣ ΟΕ αναλαμβάνει για εσάς εύκολα και γρήγορα τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων ενημερώνοντας εκ των προτέρων για όλες τις λεπτομέρειες καθώς και με αναλυτική προ-κοστολόγηση προκειμένου να γνωρίζεται ακριβώς για τα έξοδα που θα προκύψουν.

 

Κατά την αφιξη των εμπορευμάτων μετά από σχετική προεργασία από μέρους μας ξεκιναμε την διαδικασία του εκτελωνισμού των εμπορευμάτων με στόχο την άμεση παραλαβή στην έδρα της εταιρίας.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΕΙΩΣΗ
Για οποιαδήποτε υποβολή τελωνειακού παραστατικού στον Τελωνείο το γραφείο μας χρειάζεται Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση μέσω του συστήματος ICISNET καθώς και τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης EORI. Για πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

 
 
 
Τα απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων στις Εισαγωγές

 

1.Πρωτότυπο εμπορικο τιμολόγιο από τον οίκο του εξωτερικού (Commercial Invoice)

2. Κιβωτολόγιο ή λίστα συσκευασίας  (Packing List)

3. Φορτωτική που έχει εκδοθεί από την εταιρεία που μεταφέρει το εμπόρευμα (CMR , BILL OF LADING, AWB  ,CIM αναλόγως μεταφορικού μέσου)

4. Τιμολόγιο ναύλου από την μεταφορική εταιρία ,αν ο τρόπος παράδοσης είναι EXW,FOB,FOT,FCA.

5.Τιμολόγιο πρακτορειακών από την  μεταφορική εταιρία.

6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εμπορεύματος αν αυτό είναι ασφαλισμένο αλλιώς  υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ανασφάλιστο.

7. Προτιμισιακό  πιστοποιητικό (EUR1 ή FORMA ή  ATR )  Εκδίδεται από την χώρα φόρτωσης και παρέχει στον εισαγωγέα μειωμένο ή ακόμη και μηδενικό δασμό.

8.Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin) για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και για προϊόντα στα οποία έχει επιβληθεί δασμός antidumping.

9. Proforma Invoice ή order confirmation ή Contract από τον οίκο του εξωτερικού, όταν η αξία των εμπορευμάτων σας υπερβαίνει τις 20000, 00 EUR αξίας CIF.

10.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Declaration of Conformity CE) για μηχανήματα , ηλεκτρικές συσκευές , ηλεκτρολογικό υλικό , παιχνίδια.

11. Για προϊόντα που κατασκευάζονται από είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι υπό εξαφάνιση (προστατευόμενα είδη), πιστοποιητικό CITES.

12. Phytosanitary Certificate  για προϊόντα φυτικής προέλευσης.

13. Πιστοποιητικό κτηνιατρικού ελέγχου (Veterinary Certificate) για προϊόντα  ζωικής προέλευσης.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 

johnkafas@gmail.com
 
 

2310517932 - 6972916982 - 6974755864
 
 

Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη