2310517932 6972916982 - 6974755864 Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη johnkafas@gmail.com
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
 
 
 
 
 
 
Exintaris Kafas LTD
Εκτελωνιστικό Γραφείο | Θεσσαλονίκη
 
 
 
Το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, γνωστό και ως "Παθητική Τελειοποίηση," είναι ένα σημαντικό τελωνειακό καθεστώς που επιτρέπει την προσωρινή εξαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μεταποίηση ή επεξεργασία και έπειτα την επανεισαγωγή τους, με ελάφρυνση ή απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς. Ορισμένες βασικές πληροφορίες για αυτό το καθεστώς περιλαμβάνουν:
 
 
 
1) Προϋποθέσεις
Για να χρησιμοποιηθεί το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η υποβολή εγγύησης για την τελωνειακή αξία των εξαγόμενων εμπορευμάτων, η επισήμανση και παρακολούθηση των εμπορευμάτων και η επανεισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων.
2) Μερική ή Ολική Απαλλαγή από Δασμούς
Ανάλογα με το πώς επεξεργάζονται τα εξαγόμενα εμπορεύματα, μπορεί να χορηγηθεί είτε μερική είτε ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς όταν τα επαναφέρουν στην ΕΕ.
 
 
3) Επεξεργασία και Μεταποίηση
Τα εξαγόμενα εμπορεύματα υποβάλλονται σε εργασίες τελειοποίησης, όπως συναρμολόγηση, επισκευή, ή άλλες επεξεργασίες, ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων και τις ανάγκες της επιχείρησης.
4) Διαχείριση Τελωνειακών Διαδικασιών
Η επιχείρηση πρέπει να διαχειρίζεται τις τελωνειακές διαδικασίες, περιλαμβανομένων της τελωνειακής δήλωσης για την εξαγωγή και την επανεισαγωγή, καθώς και την παρακολούθηση των εμπορευμάτων.
 
 
 
 

Το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα μέσω της απαλλαγής ή της μείωσης των δασμών, και ταυτόχρονα να επεξεργαστούν τα προϊόντα τους εκτός της ΕΕ.

Το γραφείο μας έχοντας χρόνια εμπειρίας πάνω στο καθεστώς Παθητικής Τελειοποίησης παρέχει για την εταιρίας σας μια πλήρως εμπεριστατωμένη εικόνα σχετικά με τις κινήσεις και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την υπαγωγή στο καθεστώς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
 

johnkafas@gmail.com
 
 

2310517932 - 6972916982 - 6974755864
 
 

Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη