2310517932 6972916982 - 6974755864 Σαλαμίνος 10 - Θεσσαλονίκη johnkafas@gmail.com